Veggen mot sør tek form

118

Har valgt å bruke ferdigmala plater med V-fas på veggane da det frå før er brukt V-fas-panel på fleire vegger.

Bygging av nytt kjøkken – neste steg

099 100 104

Bygging av nytt kjøkken

077085

I staden for to like store vindauger så er det nå ei terrassedør og eit mindre vindauge. Dette er veggen mot sør.

Riving av gammalt kjøkken

001 012 016 026 Gammal snekker

Ein trønderhage med mange idear

Heimeside med mange idear til hagen:

http://www.holtaunet.com/32959189

Gammal snekker

Under riving av vegger på kjøkkenet kom denne fram:

Gammal snekker

Blir litt slik som Herborg Kråkevik syng om i «Her i mitt hus..»

Snart jul…

Jul Singsås 1