Haust på Singsås

This slideshow requires JavaScript.

Haust i Trondheim

Kunst i naturen

Siste tur med mc i haust?

Singsås gamle kyrkjegard

Eit kvarters gange frå Karistugu ligg Singsås gamle kyrkjegard rett ved Pilgrimsleia mot Nidaros. Her sto det frå gammalt av ei stavkyrkje som det er mykje historie rundt. Den vart fjerna på slutten av 1800-talet, men kyrkjegarden er teken vare på og etter kvart freda. I sommar vart det sett opp eit kapell her som er bygd etter modell av den gamle stavkyrkja.

This slideshow requires JavaScript.

Her er lenke til vigslinga tidlegare i haust: http://www.kirken.no/nidaros/index.cfm?id=384306

Tronfjell

med utsikt til sju blåner i alle retningar!

 

Vårtur over Dovrefjell

Tur langs hamna i Trondheim

This slideshow requires JavaScript.

Nytt år!

Skikkeleg vinter og skiføre! Noko å glede seg over.  

This slideshow requires JavaScript.

Singsås 14.januar.

Gjet kvar?