Pilgrimsleia

Pilgrimsleia er ein fin turveg som går nær Karistugu – og leia er godt merka året rundt!

CIMG0017

Singsås gamle kyrkjegard

Eit kvarters gange frå Karistugu ligg Singsås gamle kyrkjegard rett ved Pilgrimsleia mot Nidaros. Her sto det frå gammalt av ei stavkyrkje som det er mykje historie rundt. Den vart fjerna på slutten av 1800-talet, men kyrkjegarden er teken vare på og etter kvart freda. I sommar vart det sett opp eit kapell her som er bygd etter modell av den gamle stavkyrkja.

This slideshow requires JavaScript.

Her er lenke til vigslinga tidlegare i haust: http://www.kirken.no/nidaros/index.cfm?id=384306