Nytt tak på Karistugu

Da er nytt tak ferdig lagt – med heile takrenner. Godt å ha det klart til vinteren!

This slideshow requires JavaScript.