Verneverdig besøk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaggermus finst! Har aldri sett det i Norge før – men her er beviset. Trur det må vere ei Nordflaggermus. Spennande vesen – berre les her:  http://www.zoologi.no/flmus/flm_biol.htm Kanskje det blir alvor av spøken om å sette opp flaggermuskasse? Det er litt hjelp til naturen med å ta vare på utrydningstruga artar… Og samstundes få hjelp til å bli kvitt mygg !