Mimring frå sommaren

20130928_125943

I løpet av sommaren vart det ny plen samt at det vart ny drenering på halve huset. Det vart omsider måla og det vart nytt strøminntak.

Plen!

Det tek til å bli grønt att etter «storrenovasjon» av plena i sommar.  Det er nesten som «Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står med blanke ark og farjestifter tel,,,,»   Mange forventningar og tankar rundt korleis det skal bli sjåande ut etter kvart.

Nysådd plen